Vår grønne tråd.

Selskapet er etablert for å skape bærekraftige, modulbaserte boliger for fremtiden. Bærekraft som verdi skal være med i alle ledd, og målet er å overlevere en bedre verden til fremtidens generasjoner.

Vi skal tilby sunne boliger uten at dette skal koste mer enn konvensjonell bygging. Disse skal i størst mulig grad driftes av egenprodusert kraft. Dette gjøres ved bruk av nyeste teknologi innen solkraft, hydrogen og batteriløsninger. Det benyttes tekniske løsninger som gir diffusjonsåpne yttervegger, med massivtre i innerste lag, kombinert med balansert ventilasjon med 95% gjenvinning.

Arkitekturen skal være stedstilpasset, rasjonell og moderne, med forankring i de nordiske tradisjonene.

Vi skal levere modulbaserte løsninger for B2B markedet i Norge, Sverige, Danmark, samt Tyskland og Nederland. 

Kortreist frakt er vesentlig for oss, med mest mulig lav-utslipp transport som jernbane og batteri/hybrid/hydrogen-drevne skip og lastebiler. Dette gjelder også for våre underleverandører.

Den grønne profil skal gjelde i alle ledd, uten at dette skal selges inn et salgsfortrinn, da dette er en selvfølge for oss. Vi tar det for gitt at alle skal gjøre det samme i nær fremtid.

Vi blir valgt som prosjektpartner fordi vår slagkraft ligger i at vi kombinerer alle disse parameterne, med gode, moderne designløsninger, rask og presis produksjon og effektiv montering slik at veien fra start til nøkkelferdig overlevering kortes ned og gir bedre rentabilitet for utbygger.