Vår gröna tråd.

Vårt företag skapar hållbara, modulbyggda byggnader för framtiden. Hållbarhet är i alla avseenden vår grundtanke. Vårt mål är att leverera ett bättre boende och en bättre värld till kommande generationer. 

Vi producerar sunda boenden utan att detta kommer att kosta mer än en traditionell konstruktion. Detta görs genom att vi bland annat använder den senaste tekniken inom sol-, vätgas-och batterilösningar. Vi använder tekniska lösningar som ger diffusionsöppna ytterväggar, med massivt trä i det innersta lagret, kombinerat med balanserad ventilation med hög återvinningsgrad. Arkitekturen skall vara anpassad till miljön och skall vara modern men med anknytning till den nordiska traditionen. Vi levererar moduler till B2B marknaden i Skandinavien med fokus på Sverige, Norge och Danmark. 

Målsättningen är att välja det transportsätt som avger lägst utsläpp och där det är möjligt skall järnväg eller batteri- hybrid- eller vätgasdrivna fartyg och lastbilar användas. Målsättningen är att även våra underleverantörer skall erbjuda transporter med låga utsläpp. Den gröna profilen och ett miljövänligt tankesätt skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet.  

Vi skall vara utvalda som en projektpartner tack vare att vi kombinerar ovanstående parametrar med bra och moderna designlösningar. Vi skall ha en högkvalitativ produktion så att modulerna kan monteras snabbt och precist på byggplats. Härigenom skapar vi förutsättningarna för att göra vägen från byggstart till ”nyckeln i dörren” så kort som möjlig.