Screen Shot 2017-12-28 at 16.48.28.png
 
 

EIKR

     Bærekraftighet

          Arkitektur

               Utvikling

                    Produksjon 

 
 
 
 
Skisse til websiden - Nygårdsjøen.jpg

Den Grønne Tråd

Selskapet er etablert for å skape bærekraftige, modulbaserte boliger for fremtiden. Bærekraft som verdi skal være med i alle ledd, og målet er å overlevere en bedre verden til fremtidens generasjoner. Vi skal tilby sunne boliger uten at dette skal koste mer enn konvensjonell bygging. Disse skal i størst mulig grad driftes av egenprodusert kraft.  Dette gjøres ved bruk av nyeste teknologi innen solkraft, hydrogen og batteriløsninger. Les mer.. 

 
 
 

Våre tjenester

 

Arkitektur

Vi betjener hele verdikjeden i designprosessen, fra de første skisser og mulighetsstudier, til approbert brukstillatelse.  Våre arkitekter har bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av påbygg, mindre og større boligprosjekter, hytter, barnehager, hotell, kontorbygg og sosialboliger.

 

Utvikling

Vi er opptatt av å løse oppgaven helhetlig og som del av dette kan vi være involvert i alle ledd.  Dette kan innbefatte mulighetsstudier som avdekker potensialene for prosjekteier, finansiering av prosjektene, innhenting av relevante aktører for samarbeid og koordinering med andre disipliner.

 

Produksjon

Vår produksjon er tilpasset de ulike prosjekters behov, og vi leverer prosjekter med høy kvalitet, lav kost og redusert tidsramme. Ved at vi produserer mesteparten av bygget i tørre, sikre omgivelser, samtidig som grunnarbeider pågår, kortes den totale gjennomføringstiden.

 
010818.jpg
 

Kontakt

Navn *
Navn